From the blog

Lorem ipsum presta shop amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident

UWAGA!

             Produkty zostały wykonane według autorskiego pomysłu i projektu, do którego wyłączne prawa autorskie – majątkowe i niemajątkowe – posiada firma Cudanki.pl.

            Prawo do tworu użytkowego produktu firmy Cudanki.pl podlega ochronie prawnej na terenie Polski i całej Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych.

             Nabywca produktu nie nabywa praw do projektu, wzoru użytkowego produktu ani prawa do jego kopiowania.

            Kopiowanie lub naśladowanie produktu, naruszają prawa firmy Cudanki.pl i są prawnie zabronione zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz art. 13. ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j.: Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), pod sankcją odpowiedzialności cywilnej na podstawie art. 18 oraz odpowiedzialności karnej – kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat – na podstawie art. 24  ww. ustawy.

           O wszelkich przypadkach naruszenia praw autorskich, praw do wzoru użytkowego lub naśladownictwa produktów  firmy Cudanki.pl, prosimy poinformować nas, przesyłając wiadomość na adres: cudanki@op.pl lub telefonicznie na nr +48 502 030 661

Instagram

Tag Products

Not found products.

Follow us on Facebook